Om ridning og betaling i rideskolen

Når du går til ridning, skal du betale halvårligt medlemskontingent og ridehold månedligt.

I juli måned betales der ikke for ridning, men halvårligt medlemskontingent, her holder rideskolen sommerlukket samtidig med skolernes sommerferie som starter i uge 26 el. 27 til 31 el. 32. Vi informerer om sommerlukningen på forsiden/aktivitetskalenderen. Du betaler således for 11 mdr.s ridning om året.

Der er ikke ridning på helligdage, samt i efterårs- og juleferien.

I pinsen, påske og juleferien vil der være mulighed for at købe sig til enetimer i både spring og dressur undervisning og evt. skovture.

Ind- og udmeldelser skal foregå skriftligt til rideskole@balleruprideklub.dk. Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse til inden d. 1.

Eksempel: Du eller dit barn udmeldes ved skriftlig henvendelse d. 14. i måneden, det betyder, at det gælder den efterfølgende 1. og måneden ud.

Ved indmeldelse betales altid ½ årligt medlemskontingent uanset hvor på året indmeldelsen sker.

OBS. Det er klubbens medlemmers egen pligt, at være personligt ulykkesforsikret, klubben har ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter.