Udvalg

Dressurudvalg
Område: Koordinerer aktiviteterne vedrørende dressurundervisning

Deltagere: vacant
Kontaktperson i bestyrelsen: vacant

Springudvalg
Område: Koordinerer aktiviteterne vedrørende springundervisningen

Deltagere: Mette Søgren Gade, Camilla Horn, Nina Krogsgaard
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Rideskoledrift udvalg
Område: Varetager alt fra hestemateriale, undervisningstilbud til rideskoleryttere, holdsætning, undervisere, øvrige tilbud og arrangementer til rideskoleryttere

Deltagere: vacant
Kontaktperson i bestyrelsen: Gitte Hellerup Larsen

Rideskoleudvalg
Område: Varetager tilrettelæggelse af 2 årlige rideskolestævner, lige fra propositioner, tilmeldinger, fordeling af ponyer og heste, startlister, indhentning af præmier, baneopsætning, oprydning mv.  Under rideskoleudvalget ligger rideskolestævner – køkkenudvalget som tæller 4-6 personer.

Deltagere:  Stine Manager Mouritzen (ansvarlig), Pernille Friis Espersen

Kontaktperson i bestyrelsen: vacant

Stævneudvalg (minus rideskolestævner)
Område: Planlægger og fastlægger stævner, stævnedatoer, klasser, officials mv. Planlægger alt op til selve stævnerne og står for selve afviklingen af stævnerne samt fomidler resultater.

Deltagere: Camilla Horn, Inge Hansen, Julie Bjerg Hynne, Malene Sloth-Brodersen, Nina Elimar Krogsgaard-Jensen, Rebecca Sonne, Tutti Kaare
Kontaktperson i bestyrelsen: Julie Bjerg Hynne

Køkkenudvalg
Område: Køkken ifbm. stævner (ekskl. rideskolestævner) varetager Indkøb og klargøring til stævner, produktion og salg af mad og drikke under stævnerne, oprydning og rengøring af køkken /cafeteria samt salgssteder udendørs i sommerperioden ved start/slut.

Deltagere: 
Kontaktperson i bestyrelsen: Camilla Jellesmark

Skovudvalg
Område: Repræsentere BAL i Hareskovenes rytterlaug i samarbejde med Naturstyrelsen og arbejder for at forbedre ridemulighederne på Flyvestation Værløse og skoven generelt.

Deltagere: Lissa Leth-Nissen
Kontaktperson i bestyrelsen: Mette Søgren Gade

Sponsorudvalg
Område: Indhenter og koordinerer sponsoraftaler. Kontakt til sponsorerne.

Deltagere: Nyt udvalg, navne opdateres snarest
Kontaktperson i bestyrelsen: Katrine Mohr

Etablissementsudvalg
Område: bygninger, området, personale og ansættelsesvilkår

Kontaktperson i bestyrelsen: Camilla Jellesmark (formand)

Juniorudvalg
Område: Fremme det sociale liv i klubben blandt vores juniormedlemmer

Deltagere: N/A
Kontaktperson i bestyrelsen: N/A